×

اخبار سیاسی اخبار بین الملل اخبار اقتصادی اخبار اجتماعی اخبار فرهنگی اخبار ورزشی
مشروح برنامه نگاه یک با حضور علی اکبر صالحی

مشروح برنامه نگاه یک با حضور علی اکبر صالحی

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ذخایر اورانیوم ما هنوز به هزار تن نرسیده و مسئله از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری و این مطالبه ما هنوز پابرجاست. به گزارش پایگاه خبری رجحان؛  علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در اولین برنامه نگاه یک در سال ۹۶ در […]