به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهرامدادرسانی نیروهای عراقی «شباب مخیم الرایة الحسینی» در پلدختر