به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهر

لحظات درگیری بازیکنان با داور بازی

فوتبال ورزشی سراسر از انرژی و هیجان است و داور هم نقش مهمی در این بازی هیجان انگیز دارد، بر همین اساس برخورد فیزیکی داوران عمدا یا سهوا جزء جدایی ناپذیر ورزش فوتبال است.