به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهرآبگرفتگی بزرگراه بندر شهید رجایی بندرعباس